Wonen & zorg autisme

Specialistische zorg & beschermd wonen bij autisme

Wij streven naar multidisciplinaire ketensamenwerking, op  systeem- en ontwikkelingsgerichte werkwijze. Samenwerking met voorliggend veld andere organisaties om zo de klant zo goed mogelijk te kunnen helpen op een integrale en klantgerichte wijze.

Werkgebied

Werkgebied Zintri voor de volgende gemeenten.

Locaties

FINANCIERING & HUURSUBSIDIE

Je kunt bij ons wonen met een WMO Beschermd Wonen beschikking en een WLZ indicatie. De woningen zijn onder de huursubsidigrens. Je kunt dus huursubsidie aanvragen.

Hoe?

CONTACT

Bel ons: 0161-294777
Mail ons: zorgtoeleiding@zintri.nl

Contact