Financieringsbronnen

  • Jeugdwet
  • WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)
  • WMO Beschermd Wonen
  • WLZ (PGB)
  • Particulier

Er is vanuit onze organisatie sprake van toeleiding en advies/ondersteuning bij aanvragen van een WMO beschikking en WLZ indicatie (u dient zelf de WMO beschikking en WLZ indicatie aan te vragen).

Telefoonnummer: 0161-294777 en vraag naar afdeling zorgtoeleiding: zorgtoeleiding@zintrizorggroep.nl