Samenwerking

Samen bereik je meer! Zintri streeft naar integrale ketensamenwerking met stakeholders in het belang van de klant en het streven naar continue optimalisatie van de zorg.

 

 

Stakeholders

 • Tevreden Stakeholders (financiers, collega-aanbieders, leveranciers): 8,5 beoordeling minimaal
 • Voor Stakeholders is Zintri een duurzame, kwalitatieve en innovatieve samenwerkings- en ontwikkelingspartner (op gebied van maatschappij, kwaliteit & innovatie)
 • Zorg gericht op normaliseren & afschaling: Beschermd Wonen 75% – Ambulant 90%
 • Systeem- en ontwikkelingsgericht & domein- financiering overstijgend

 

 1. Stakeholders ervaren kwaliteit in de keten en een maatschappelijke duurzame bijdrage middels ketensamenwerking, domein- en financiering overstijgend werken
 2. Zintri is kwartiermaker op het gebied van maatschappelijk thrivability en levert een thrivable maatschappelijke bijdrage aan de keten (inter), tussen domeinen (intra)

 

Samenwerkingspartners

 • GGZ Breburg
 • GGZ WNB
 • Prisma
 • SOVAK
 • SMO Breda
 • Welzijn
 • Van de Waterschoot
 • Amarant
 • Impegno
 • RIBW Brabant
 • Zintri Huishoudelijke Ondersteuning
 • Villa Boerenbont
 • Spectrum Multimedia
 • ANWB (autisme netwerk brabant)
 • St. BEUM
 • Marly Paardencoach
 • Zorg voor Elkaar Breda
 • MEE West Brabant – MEE Midden Brabant
 • WIJ ZIJN groep

 

 

 

 

Wij streven naar multidisciplinaire ketensamenwerking, op systeem- en ontwikkelingsgerichte werkwijze. Samenwerking met voorliggend veld andere organisaties om zo de klant zo goed mogelijk te kunnen helpen op een integrale en klantgerichte wijze.