Organisatie

Zintri Zorggroep is een instelling voor GGZ, gespecialiseerd in autisme en werkt systeemgericht. Zintri Zorggroep levert zorg vanuit de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in ZIN en PGB. 

 

Klik hier om het organogram te downloaden (pdf).

 

De organisatie:

 • Zintri Zorggroep is Enneagram nummer 7:
  • Visiegedreven
  • Doelmatig
  • Probleemoplossend
  • Pro-actief
  • Dynamisch
  • Bezield
 • Bedrijfsdiensten kwalitatief & kwantitatief faciliterend aan het primaire proces.
 • MT dienstbaar leiderschap, Bottom Up (in plaats van Top Down) cultuur.
 • Organisatie als organisme, dynamisch, veranderkundig en ontwikkelingsgericht gedreven door Missie & Visie.
 • Zelforganisatie is succesvol geïmplementeerd in de organisatie:
  • Binding & verbinding
  • Synergie
  • Persoonlijk & faciliterend leiderschap
  • Taken, planning & control laag in de organisatie belegd (eigenaarschap)
  • ‘Totaal’bewustzijn, verantwoordelijkheidsbesef & vrijheidsbesef
  • Professionele en persoonlijke groei & bloei
 • Ervaren kwaliteit & dienstbaarheid door stakeholders, klanten en medewerkers.
 • Naast WMO, Jeugdwet en WMO Beschermd Wonen leveren wij WLZ GGZ.

Zintri Zorggroep heeft een katalyserende werking op stakeholders & klanten.

Middelen: Integrale systeemoplossing – Zelforganisatie

Er is een brede kennis en kunde aanwezig binnen Zintri Zorggroep voor aanverwante stoornissen en (gedrags)problematiek naast de specialisatie in autisme. Ook is er specifieke deskundigheid aanwezig betreffende geweld en misbruik.

Onze zorg is gericht op het ondersteunen van kind, volwassene en gezin in de dagelijkse praktijk daar waar het nodig is, specifiek gericht op autisme en het toewerken naar eigen kracht, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Begeleiding vindt plaats op alle leefgebieden, praktisch, sociaal en psychisch functioneren. Ook als er zorg op school of werk nodig is ondersteunen wij. Het netwerk, gezin en de sociale leefomgeving wordt intensief bij de begeleiding betrokken om meer draagvlak te creëren. Hiermee ook het meedraaien in maatschappelijke participatie.

Zintri Zorggroep is sterk in mensen met autisme en hun naasten weer in hun eigen kracht te zetten, in verbinding met zichzelf, de ander en de maatschappij.

Zelfbeschikkingeigen verantwoordelijkheid en eigen kracht staan hierbij centraal.
Zintri Zorggroep staat voor een integraal zorgaanbod met meerdere producten op alle levensgebieden en één aanspreekpunt voor de klant. Wij streven multidisciplinair werken en samenwerking met andere organisaties na om zo de klant zo goed mogelijk te kunnen helpen, dus ook gericht te kunnen doorverwijzen als er andere zorgvragen liggen die elders bediend kunnen worden. Wij zijn sterk in het leggen van verbindingen in onze dienstverlening op meerdere niveau’s. De focus ligt op gezondheid en eigen kracht! Ieder individu is uniek en wij benadrukken die uniciteit in onze mens- en systeemgerichte werkwijze.

Zintri Zorggroep is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015