Missie en visie

Zintri is sterk in mensen met autisme en hun naasten weer in eigen kracht te zetten, in verbinding met zichzelf, de ander en de maatschappij. Zelfbeschikking, zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht staan hierbij centraal.

Zintri levert zorg voor eigen kracht vanuit een mensgerichte & integrale visie, maatwerk

 

Mission Statement
Zorg voor eigen kracht

 

Klanten

 • Tevreden klanten: 8,5 beoordeling (minimaal)
 • Kwalitatieve zorg
  • Integrale – Specialistische – Klantgerichte zorg op maat
  • Meetbaar – Doel & resultaatgericht
  • Zorg gericht op normaliseren & afschaling: Beschermd Wonen 75% / Ambulant 90%
  • Systeem- en ontwikkelingsgericht & domein- en financiering overstijgend
 • De klant ervaart kwaliteit van leven
 • De klant ervaart besef van invloed (regie en eigen kracht)

Middelen: ondersteuningstool, scholings- en ontwikkelingsbeleid, zelforganisatie

 

Medewerkers

 • Tevreden en bezielde medewerkers: 8,5 beoordeling (minimaal)
 • Medewerkers in een passende functie waarin ze kunnen groeien en bloeien vanuit hun talenten, krachten en kwaliteiten.
 • Kwaliteit, scholing & ontwikkeling en zorg voor medewerkers:
  • Binden & boeien van medewerkers middels scholing & ontwikkelingsbeleid
  • Medewerkers staan in hun kracht vanuit persoonlijk leiderschap: eigenaarschap, verantwoordelijkheid, bezieling en ’totaal’bewustzijn
  • Synergie en verbinding in samenwerking
 • Medewerkers ervaren kwaliteit van arbeid en bezieling
 • Medewerkers ervaren binnen hun functie en de organisatie: professionele en persoonlijke groei en ontwikkeling, verantwoordelijkheidsbesef en vrijheidsbesef

 

Heeft een katalyserende werking op stakeholders en klanten.

Middelen: Quinoa – scholings- en ontwikkelingsbeleid – zelforganisatie

 

 

 

Organisatie

 • Zintri is Enneagram nr. 7: Visiegedreven – doelmatig – probleemoplossend – pro-actief – dynamisch – bezield.
 • Bedrijfsdiensten kwalitatief en kwantitatief faciliterend aan het primaire proces
 • MT dienstbaar leiderschap, bottom up (in plaats van top down) cultuur
 • Organisatie als organisme, dynamisch, veranderkundig en ontwikkelingsgericht gedreven door missie & visie
 • Zelforganisatie is succesvol geïmplementeerd in de organisatie:
  • Binding en verbinding
  • Synergie
  • Persoonlijk & faciliterend leiderschap
  • Taken, planning & control laag in de organisatie belegd (eigenaarschap)
  • ‘Totaal’bewustzijn, verantwoordelijkheidsbesef en vrijheidsbesef
  • Professionele en persoonlijke groei & bloei
 • Ervaren kwaliteit & dienstbaarheid door stakeholders, klanten en medewerkers

Heeft een katalyserende werking op stakeholders en klanten

Middelen: integrale systeemoplossing – zelforganisatie

 

Stakeholders

 • Tevreden stakeholders (financiers, collega-aanbieders, leveranciers): 8,5 beoordeling minimaal
 • Voor stakeholders is Zintri een duurzame, kwalitatieve en innovatieve samenwerkings- en ontwikkelingspartner (op gebied van maatschappij, kwaliteit en innovatie)
 • Zorg gericht op normaliseren en afschaling: Beschermd Wonen 75% – Ambulant 90%
 • Systeem- en ontwikkelingsgericht & domein- en financiering overstijgend

 

 1. Stakeholders ervaren kwaliteit in de keten en een maatschappelijke duurzame bijdrage middels ketensamenwerking, domein- en financiering overstijgend werken
 2. Zintri is kwartiermaker op het gebied van maatschappelijke thrivability en levert een thrivable maatschappelijke bijdrage aan de keten (inter), tussen domeinen (intra).