Cliëntenraad

 

Cliënten kunnen het beste opkomen voor hun eigen belangen. Zij zijn de ervaringsdeskundigen binnen de zorg- en dienstverlening van Zintri. De cliëntenraad praat, namens de cliënt, mee over beleidszaken en geeft advies. Ook houdt de cliëntenraad de kwaliteit van de dienstverlening in de gaten. Om deze taken goed uit te kunnen voeren moet de cliëntenraad dus goed op de hoogte zijn van wat cliënten belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren. Om goed te functioneren en om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen, heeft een cliëntenraad een aantal rechten en Zintri een aantal plichten tegenover de cliëntenraad. Deze rechten en plichten zijn opgenomen in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

 

De cliëntenraad bestaat nu uit de volgende leden:

  • Tamara Verheijen (Voorzitter)
  • Evelien Bosma (Vicevoorzitter)
  • Marjolein Meeuwissen (Secretaris)

 

Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties voor de cliëntenraad of heeft u interesse om deel te nemen aan de cliëntenraad, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Schriftelijk:

ZINTRI Zorggroep Nederland BV

T.a.v. Cliëntenraad

Hoofdstraat 53
5121 JA  RIJEN

 

E-mail: clientenraad@zintrizorggroep.nl

Telefonisch/WhatsApp: 06-30619597