Innovatie

Zintri neemt deel aan de Leergang Kwaliteit, een initiatief vanuit de 9 gemeenten Jeugd West Brabant West. Resultaatgericht Werken staat hierbij centraal.

 

Zintri werkt met zorgorganisatie vanuit het Sterrolmodel, kwaliteit van arbeid & werken met bezieling staat hierbij centraal.

 

Samen met Prisma, Sovak en SMO werkt Zintri samen aan een pilot met betrekking tot gemengde woonvormen (integrale samenwerking en Shared Service).

 

Er is een samenwerking tussen Zintri (consignatiedienst) en Thebe nachtteam (Breda) & het Mobiel Zorgteam van de Wever (Tilburg). Vanuit het Shared Service principe wordt er 24 uurs oproepbaarheid gefaciliteerd aan de Beschermd Wonen locaties, regiobreed.

 

Ervaringsdeskundigheid wordt op dit moment geïmplementeerd in de organisatie (in samenwerking met de Cliëntenraad).