Behandeling autisme

Specialistische zorg & beschermd wonen bij autisme

Wij streven naar multidisciplinaire ketensamenwerking, op systeem- en ontwikkelingsgerichte werkwijze. Samenwerking met voorliggend veld andere organisaties om zo de klant zo goed mogelijk te kunnen helpen op een integrale en klantgerichte wijze.

Onze missie en visie

AMBULANTE ZORG AUTISME, INDIVIDUEEL & SYSTEEM

Kind, jongeren en volwassenen met Autisme lopen tegen problemen aan in het dagelijks leven en functioneren. Ambulante zorg op maat om eigen kracht en verbinding met andere en de maatschappij te herstellen. Zorg voor eigen kracht.

WERKGEBIED

Wij werken dichtbij en regiogericht: West-Brabant Oost, West- Brabant west en Midden Brabant.

Lees verder

FINANCIERING

Je kunt bij ons zorg afnemen met een Jeugdwet of WMO Beschikking.

Hoe?

Nieuwe klant

Aanmelden nieuwe klant

Aanmelden