Financieringsbronnen

  • Jeugdwet
  • WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)
  • WMO Beschermd Wonen
  • WLZ (PGB)
  • Particulier

 

Om in aanmerking te komen voor een (her)indicatie voor WMO-zorg of Jeugdzorg en/of advies over zorg in het algemeen ondersteunen wij u hierbij als Service. Wij kunnen u gericht verwijzen naar de juiste plaats en hebben hier vaste contactpersonen. Neem contact op met ons kantoor voor ondersteuning en hulp bij het aanvragen van WMO en Jeugdwet Zorg en voor advies! Telefoonnummer: 0161-294777 en vraag naar afdeling zorgtoeleiding: zorgtoeleiding@zintrizorggroep.nl