Begeleiding systeem

Systeembegeleiding
Zintri Zorggroep biedt ambulante begeleiding in het gezin. Cliënten kunnen ondersteuning krijgen in de omgang met de ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek van hun kind/partner en ondersteuning bij opvoedingsvraagstukken. Ook kunnen er partnergesprekken plaatsvinden wanneer er sprake is van psychische problematiek van één van de partners, relatieproblemen en/of huiselijk geweld.

Opvoedondersteuning, oudergesprekken, klankbordfunctie: Zintri Zorggroep begeleidt ouders in de omgang met de ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek van hun kind. Dit gebeurt door middels het overbrengen van expertise betreft de psychiatrische aandoening; ondersteuning in de thuissituatie; ontwikkelingsbegeleiding; opvoedingsvraagstukken; praktische handvatten, feedback, advies en klankbordfunctie.

Gezinsbegeleiding: Samen met het gezin toewerken naar een respectvolle communicatie met elkaar, met respect voor ieders beleving en behoefte. Het is de bedoeling dat ieder gezinslid optimaal tot zijn recht komt, iedereen zijn plaats heeft, dat er contact is met elkaar en dat er naar mogelijkheden gezocht wordt om elkaar te ondersteunen binnen de mogelijkheden en onmogelijkheden van ieder individu en in het bijzonder de psychiatrische aandoeningen van de cliënt.

Indien u geïnteresseerd bent in ambulante begeleiding vanuit Zintri verzoeken wij u het aanmeldformulier in te vullen. Binnen 1 week nemen wij contact op voor het maken van een afspraak ten behoeve van een intakegesprek. Binnen dit gesprek wordt gekeken naar uw concrete zorgvraag, zorgbehoefte en de mogelijkheden die Zintri Zorggroep daarin kan bieden.

Omdat bij ons kwaliteit voor snelheid gaat en een goede match van belang is kan er wel sprake zijn van afwijkingen op de normale instroomtijd (wachttijd), in die situaties gaan wij altijd met u en uw consulent in gesprek.