Begeleiding individueel

Begeleiding individueel
Zintri Zorggroep  biedt begeleiding aan waarbij het individu als uitgangspunt wordt genomen. Op locatie wordt de hulpvraag flexibel en adequaat beantwoord. Elk begeleidingstraject heeft tot doel het leven van alledag zo optimaal mogelijk te kunnen (blijven) hanteren. Zintri biedt haar expertise aan op locatie. Dit kan zijn aan huis, op school of bijvoorbeeld het werk. Mensen met o.a. een stoornis binnen het autismespectrum hebben voortdurend een intense behoefte aan veiligheid en voorspelbaarheid. Onbegrip en communicatieproblemen verhogen voortdurend de kans om in een isolement te raken of hierin terug te vallen. Om zichzelf te leren handhaven en de integratie in de samenleving te bevorderen geeft Zintri advies en begeleiding op maat. Allemaal tot doel de levenskwaliteit uiteindelijk duurzaam te bevorderen. Overleg en samenwerking met de ouders/verzorgers is van essentieel belang om de ontwikkeling van bijvoorbeeld communicatieve en sociale vaardigheden effectief te kunnen aanleren.  Daarom bieden wij ook aan ouders opvoedingsondersteuning op maat. Hierbij kunt u denken aan leren omgaan met de diagnose in de dagelijkse praktijk en/of passende opvoedstrategieën middels oudergesprekken.

Indien u geïnteresseerd bent in ambulante begeleiding vanuit Zintri verzoeken wij u het aanmeldformulier in te vullen. Binnen 1 week nemen wij contact op voor het maken van een afspraak ten behoeve van een intakegesprek. Binnen dit gesprek wordt gekeken naar uw concrete zorgvraag, zorgbehoefte en de mogelijkheden die Zintri Zorggroep daarin kan bieden.

Omdat bij ons kwaliteit voor snelheid gaat en een goede match van belang is kan er wel sprake zijn van afwijkingen op de normale instroomtijd (wachttijd), in die situaties gaan wij altijd met u en uw consulent in gesprek.