Beschermd Wonen

Zintri Zorggroep biedt beschermd wonen aan voor (jong) volwassenen met autisme. Dit met als uiteindelijk doel zelfstandigheid en zelfredzaamheid voor de (jong)volwassenen op alle leefgebieden dat zelfstandig mogelijk te maken.

 

Leefbegeleiding ASS is een vorm van beschermd wonen waarbij er sprake is van scheiden van wonen en zorg. als klant ben je zelf verantwoordelijk voor je vaste lasten (waaronder de huur van je appartement of studio) en zorg koop je in via Zintri (begeleiding).

 

Er is begeleiding op alle levensgebieden welke gespecialiseerd is in autisme in de vorm van lichte, reguliere en intensieve begeleiding. er is binnen de begeleiding een onderverdeling tussen hoofdbegeleider (verantwoordelijk begeleidingstraject, m.n., sociaal, psychisch en dagbesteding); assistent begeleider (praktisch en dagelijks functioneren) en gedragsdeskundige (eindverantwoordelijke zorginhoud).

De specialisatie over autisme wordt voortdurend in de begeleiding betrokken naar de (jon)volwassene zelf en diens omgeving. Autisme vraagt nu eenmaal een specifieke aanpak. Zo werken wij naast de zelfredzaamheidsmatrix en Yucell-methodiek met een sensorisch profiel, signaleringsplan en functioneringsprofiel wat praktische handvatten kan bieden in de omgang met autisme voor de (jong)volwassene zelf en zijn omgeving. ten alle tijden gaan wij uit van de eigen kracht en talenten van een individu!

 

Leefbegeleiding ASS iets voor jou?

  • Je bent (jong)volwassen en hebt autisme.
  • Je wilt zelfstandig gaan wonen (in een eigen appartementje) maar hebt hierin nog wel specialistische begeleiding bij wonen en leven nodig, specifiek gericht op autisme.
  • Je hebt behoefte aan begeleiding op alle leefgebieden (praktisch – sociaal – psychisch – werk/studie/dagbesteding).
  • Je bent al wel in staat tot een bepaalde mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
  • Je hebt een inkomen uit uitkering (bv. Wajong), werk of studiefinanciering.