Handelingsadvies Coronavirus

Onze medewerkers blijven conform het advies RIVM, werkzaam vanuit het belang van continuïteit van zorg, echter onder strikte voorwaarden ivm het belang van uw en hun eigen gezondheid.

Zie hieronder de handelingsadviezen conform RIVM die wij vanuit Zintri hanteren.
Gelieve deze voorschriften tevens als klant na te leven.

Heeft u vragen, signalen of zorgen omtrent de continuïteit van zorg, neem contact met ons op 0161-294777 en vraag naar afdeling Zorgtoeleiding. Tevens kunt u mailen naar zorgtoeleiding@zintrizorggroep.nl

·        Link naar bijlage: Ambulant & Beschermd Wonen – Handelingsadvies Coronavirus

Update RIVM (laatste nieuws):

Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws (Bron RIVM), onderstaand de meest recente maatregelen en adviezen (ingaande vanaf 01-07-2020).

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-nieuwe-regels-per-1-juli-2020-in-eenvoudige-taal