Handelingsadvies Coronavirus

Onze medewerkers blijven conform het advies RIVM, werkzaam vanuit het belang van continuïteit van zorg, echter onder strikte voorwaarden ivm het belang van uw en hun eigen gezondheid.

Zie hieronder de handelingsadviezen conform RIVM die wij vanuit Zintri hanteren.
Gelieve deze voorschriften tevens als klant na te leven.

Heeft u vragen, signalen of zorgen omtrent de continuïteit van zorg, neem contact met ons op 0161-294777 en vraag naar afdeling Zorgtoeleiding. Tevens kunt u mailen naar zorgtoeleiding@zintri.nl

·        Link naar bijlage: Factsheet Rijksoverheid Coronaregels 15 feb 2022.pdf