Vertrouwenspersoon

 

Vertrouwenspersoon voor Medewerkers en Klanten:

Contactpersoon: Marjolein van de Vreugde

Functie: Gedragsdeskundige

Contact: 0161-294777 (maandag tot donderdag van 9 tot 17) en mvdvreugde@zintrizorggroep.nl

 

 

 

Ontwerp: Bakvorm   |   Ontwikkeling: Ediso