Kwaliteit

Kwaliteit van de zorg
ZINTRI werkt voortdurend aan Kwaliteit van Zorg, wij hechten hier als organisatie veel waarde aan.

  • ZINTRI is HKZ gecertificeerd (HKZ GGZ versie juni 2009)
  • December 2014 is ZINTRI aanvullende gecertificeerd voor het Addendum Veiligheid (HKZ GGZ)
  • Jaarlijks wordt er Klanttevredenheidsonderzoek en Medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden: (middels een erkend, betrouwbaar en valide meetinstrument, CQ-index GZ voor klanten - Meter Medewerkerstevredenheidsonderzoek voor medewerkers), dit via een onafhankelijk onderzoeksbureau FACIT (www.facit.nl)
  • Doorlopend wordt er gewerkt aan het Rubriceren van Kwaliteit, onze medewerkers en u als klant werken hier intensief aan mee!
  • Jaarlijks wordt er een prospectieve risico-analyse uitgevoerd binnen ZINTRI met het oog op veiligheid, risico's, sigalering en preventie. Deze analyse wordt uitgevoerd met ondersteuning van Gidano middels de HFMEA methode (www.gidano.nl)


Score algemene kwaliteit Cliënttevredenheidsonderzoek Zintri 2011
Zintri heeft eind augustus 2011 een Cliënttevredenheidsonderzoek uitgezet onder 239 cliënten. Op de vraag of onze cliënten met een rapportcijfer aan willen geven wat zij vinden van de algemene kwaliteit van Zintri is er aan ons een gemiddeld rapportcijfer gegeven van 7,6. Onze begeleiders daarentegen scoren een gemiddeld rapportcijfer van 8,3.

U kunt hier de uitslag van het cliënttevredenheidsonderzoek van Zintri 2011 downloaden.

 

Ontwerp: Bakvorm   |   Ontwikkeling: Ediso