Themagerichte Begeleiding Informatie

Themabegeleiding op Leeftijd: jongerengroep, 16+groep en brusjes

Themagerichte begeleiding is begeleiding gericht op ASS, aan de hand van thema’s in verschillende leeftijdsfasen.

Naast de individuele doelen op alle levensgebieden (praktisch, sociaal en psychisch), staan het contact en de samenwerking met leeftijds- en lotgenoten (jongens en meisjes, man en vrouw) centraal, onder professionele begeleiding. Er is sprake van educatieve, creatieve of recreatieve activiteiten waarbinnen er doelgericht gewerkt wordt aan de aanwezige individuele doelen op alle levensgebieden met in het bijzonder is er de aandacht en expertise vanuit en voor het autisme.

Via diverse leuke en leerzame activiteiten worden kinderen, jongeren en volwassenen in een groei- en ontwikkelcontext gestimuleerd in hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid (eigen kracht), in contact en interactie met elkaar. Er wordt dieper ingegaan middels de themabegeleiding in specifieke thema’s waar er op grond van het autisme in verschillende leeftijdsfasen tegenaan gelopen wordt:

Thema’s

Samenwerken & Contact

 Zelfstandigheid & Krachtig

 Eigenwaarde & Zelfvertrouwen

 Lichaamsbewustzijn

 Ik ben Speciaal (Autisme)

 
De verzamelplaats en de tijd voor de themagerichte begeleiding vindt plaats in Dongen:
  • 16+ groep vindt plaats bij ’t Schouw in Dongen.
    Vrijdag, 2x per maand van 17:00 uur tot 23:00 uur.
     
  • Jongerengroep vindt plaats bij ’t Schouw in Dongen.. 
    Zaterdag, 2x per maand van 10:00 uur tot 16:00 uur.  

Brusjes begeleiding

Jongeren en volwassenen met ASS lopen tegen veel problemen aan in het dagelijks leven en functioneren. Zelfstandig wonen is vaak een probleem (praktisch functioneren, boodschappen, koken en financiën, structuur en dagritme). Ook het samenleven met een partner, broertje, zusje of kind met ASS, net als het zelf hebben van ASS, brengt zijn specifieke uitdagingen en valkuilen met zich mee. Hier zijn speciale Lotgenotengroepen voor opgericht.
 
Voor meer informatie en aanmelden bezoekt u de website van onze samenwerkingspartner welzijn.
 
 

Ontwerp: Bakvorm   |   Ontwikkeling: Ediso