Organisatie

ZINTRI Zorggroep is een instelling voor GGZ, gespecialiseerd in Autisme en werkt Systeemgericht. ZINTRI levert Zorg vanuit de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in ZIN en PGB. 

ZINTRI is Breed georiënteerd in de doelgroep: zorg van 5 jaar tot 65 jaar, meerdere Intelligentieniveau's (enige uitsluiting is IQ < 75). Binnen de doelgroep Autisme wordt er zorg geboden aan Jong en Oud, Individueel en Systeemgericht, van Cognitieve beperking tot Hoogbegaafd. Hierin onderscheidt ZINTRI zich ten opzichtte van andere aanbieders.

Er is een brede Kennis en Kunde aanwezig binnen ZINTRI voor Aanverwante Stoornissen en (gedrags)Problematiek naast de specialisatie in Autisme. Ook is er specifieke deskundigheid aanwezig betreffende Geweld en Misbruik.

 

ZINTRI Zorggroep biedt:

  • Ambulante begeleiding (individueel en systeemgericht)
  • Themagerichte Begeleiding (waarbij de interactie met leeftijds- en lotgenoten centraal staat)
  • Logeer- en Vakantieopvang

 

ZINTRI Zorggroep richt haar diensten op:

  • Kind & jeugd
  • Volwassene
  • Gezin/ Systeem

 

Onze zorg is gericht op het ondersteunen van Kind, Volwassene en Gezin in de dagelijkse praktijk daar waar het nodig is, specifiek gericht op Autisme en het toewerken naar Eigen Kracht, Zelfstandigheid en Zelfredzaamheid. Begeleiding vind plaats op alle Leefgebieden, praktisch, sociaal en psychisch functioneren ook als er zorg op school of werk nodig is ondersteunen wij. Het netwerk, gezin en de sociale leefomgeving wordt intensief bij de begeleiding betrokken om meer Draagvlak te creeëren. Hiermee ook het meedraaien in Maatschappelijke participatie. 

ZINTRI is sterk in mensen met Autisme en hun naasten weer in hun Eigen Kracht te zetten, in verbinding met Zichzelf, de Ander en de Maatschappij

Zelfbeschikking, Eigen Verantwoordelijkheid en Eigen Kracht staan hierbij Centraal.
 

ZINTRI staat voor een Integraal zorgaanbod met Meerdere producten op alle Levensgebieden en Één aanspreekpunt voor de klant. Wij streven Multidisciplinair werken en Samenwerking met andere organisaties na om zo de klant zo goed mogelijk te kunnen helpen, dus ook gericht te kunnen doorverwijzen als er andere zorgvragen liggen die elders bediend kunnen worden. Wij zijn sterk in het leggen van Verbindingen in onze Dienstverlening op meerdere niveau's. De focus ligt op Gezondheid en Eigen Kracht! Ieder Individu is Uniek en wij benadrukken die Unicitieit in onze Mens- en Systeemgerichte werkwijze.

 

 

 

Ontwerp: Bakvorm   |   Ontwikkeling: Ediso