Missie en Visie

Mission Statement

Autisme, ZORG voor EIGEN KRACHT

 

Missie
ZINTRI is sterk in mensen met Autisme en hun naasten weer in Eigen Kracht te zetten, in verbinding met Zichzelf, de Ander en de Maatschappij.

Zelfbeschikking, Zelfstandigheid, Eigen Verantwoordelijkheid en Eigen Kracht staan hierbij Centraal.

 

Visie

ZINTRI staat voor een Integraal Zorgaanbod met Meerdere Producten en Methodes op alle Levensgebieden en Één aanspreekpunt voor de klant. Wij streven naar Multidisciplinair werken, Systeem- en Ontwikkelingsgericht en in Samenwerking met andere organisaties om zo de klant zo goed mogelijk te kunnen helpen, dus ook gericht te kunnen doorverwijzen als er andere zorgvragen liggen die elders bediend kunnen worden. Dit alles met één aanspreekpunt, zo wordt de klant als Totaal gehoord en geholpen! De Intake neemt een essentieële rol in, een zorgvuldige inventarisatie van de hulp- en zorgvraag op alle niveau's maakt dat onze zorg optimaal aansluit en recht doet voor de klant (en diens systeem). Een Kracht van onze zorg is onder andere een goede Analyse aan de voorkant!

Wij zijn sterk in het leggen van Verbindingen in onze Dienstverlening op meerdere niveau's. De focus ligt op Gezondheid, Mogelijkheden en Eigen Kracht!

ZINTRI beschouwt ieder mens als een uniek individu met specifieke talenten en kwaliteiten. Ieder Individu is Uniek en wij benadrukken die Uniciteit in onze Mens- en Systeemgerichte en Ontwikkelingsgerichte werkwijze.

Onze zorg is gericht, vanuit de Specialisatie Autisme, op het ondersteunen van Kind, Volwassene en Gezin in de Dagelijkse Praktijk daar waar het nodig is. Specifiek gericht op Autisme en het toewerken naar Eigen Kracht, Zelfstandigheid en Zelfredzaamheid. Begeleiding vindt plaats op alle Leefgebieden, Praktisch, Sociaal, Ouder-Kind en Psychisch functioneren ook als er zorg op school of werk nodig is ondersteunen wij hier. Het Netwerk, Gezin en de Sociale leefomgeving wordt dan ook intensief bij de Zorg betrokken om meer Draagvlak te creëren. Ook is er aandacht voor Maatschappelijke en sociale participatie.

 

Ontwerp: Bakvorm   |   Ontwikkeling: Ediso