Beschermd wonen Leefbegeleiding ASS

Leefbegeleiding ASS is een vorm van Beschermd Wonen waarbij er sprake is van scheiden van Wonen en Zorg. Als klant ben je zelf verantwoordelijk voor je vaste lasten (waaronder de huur) en zorg koop je in via Zintri (begeleiding). Er is begeleiding op alle levensgebieden welke gespecialiseerd is in Autisme in de vorm van lichte, reguliere en intensieve begeleiding. Er is binnen de begeleiding een onderverdeling tussen hoofdbegeleider (verantwoordelijk begeleidingstraject, m.n. sociaal, psychisch en dagbesteding); assistent begeleider (praktisch en dagelijks functioneren) en gedragsdeskundige (eindverantwoordelijke zorginhoud). Het is wel belangrijk dat je wel enige mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid hebt. Het is met name geschikt voor mensen met Autisme die toe zijn aan de volgende stap in zelfstandigheid en zelfredzaamheid qua wonen en functioneren. De leefbegeleiding ASS doet aanspraak op de eigen verantwoordelijkheid en groeimogelijkheden van mensen met Autisme.Ontwerp: Bakvorm   |   Ontwikkeling: Ediso