Logeeropvang

Logeeropvang

ZINTRI biedt in samenwerking met Welzijn Nederland de mogelijkheid voor logeer- en vakantieopvang. 

Product, Doel & Werkwijze:

De logeeropvang worden maandelijks georganiseerd van vrijdag of zaterdag tot en met zondag in kleine groepjes klanten (5 klanten per groep) met één deskundige begeleider. Het gestructureerde weekendprogramma wordt gekenmerkt door: Rust en Regelmaat. Binnen het logeerweekend wordt er  een thema aan gekoppeld dat dit weekend centraal zal staan. Daarnaast wordt er ook één grote activiteit ondernomen (Educatief, Creatief en/of Recreatief).

Doelstelling van de logeeropvang is een verblijfsweekend te bieden met lot- en leeftijdsgenoten onder 24 uurs deskundige begeleiding waarin tevens gericht gewerkt wordt aan doelen van de klant op alle levensgebieden. Primair ligt daarbij de focus op: praktisch, sociaal en psychisch functioneren. Naast leerzaam is het een leuk en gezellig weekend vol samenwerking en activiteiten!
Begeleiding is gericht op de verzelfstandiging en zelfredzaamheid middels het herhalen en oefenen van praktische vaardigheden waarbij in het bijzonder ook aandacht is voor persoonlijke verzorging en ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) en HDL (huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen). Er wordt gebruikt gemaakt van takenlijsten en iedere klant krijgt zodoende ook een eigen verantwoordelijkheid in het weekend. In de logeeropvang is er sprake van Rapportages en Multidisciplinair overleg, betrokkenheid van de gedragsdeskundige en de meewerkend Senior op het weekend zelf. Het aangaan en onderhouden van sociale contacten en sociale interactie worden gestimuleerd gedurende het logeerweekend. Daarnaast is er middels de logeerweekenden sprake van ontlasting voor het netwerk van de mensen met Autisme (kinderen, jongeren, volwassenen). Het vaak overbelaste systeem (gezin) van de klant heeft zodoende de mogelijkheid op krachten te komen.

Meer informatie vindt u op de website van welzijn.

 

    

Ontwerp: Bakvorm   |   Ontwikkeling: Ediso