Themabegeleiding & Kortdurend Verblijf

ZINTRI biedt in samenwerking met Welzijn Nederland de mogelijkheid voor gespecialiseerde logeer- en vakantieopvang. 

Logeer- en Vakantieopvang:

Binnen de Logeer- en Vakantieopvang wordt er Doelgericht gewerkt aan aanwezige Leerdoelen op alle Leefgebieden (Praktisch-Sociaal-Psychisch). Dit alles onder Educatieve, Creatieve en Reacreatieve activiteiten. Er is sprake van 1 grote activiteit per dag, daarnaast is er vooral structuur en een juiste balans tussen Inspanning en Ontspanning. Middels de Logeer- en Vakantieopvang wordt er gewerkt aan Zelfstandigheid en Zelfredzaamheid.


Themagerichte Begeleiding:

  • 12 + begeleiding
  • 16+ begeleiding 


Net als bij Logeer- en Vakantieopvang wordt er binnen de Themagerichte begeleiding gewerkt aan doelen op Praktisch - Sociaal en Psychisch functioneren. Daarnaast komen Leeftijdsspecifieke Thema's aan bod. Er is sprake van begeleiding Individueel in interactie met andere Leeftijdsgenoten. Dit vormt een meerwaarde en creeërt een Leer- en oefenklimaat onder professionele begeleiding. Dit vergroot tevens het Netwerk en Draagvlak.

Voor meer informatie en opgave bezoekt u op de website van Welzijn 

 

Ontwerp: Bakvorm   |   Ontwikkeling: Ediso