Ambulante Begeleiding

Ambulante Zorg op Maat: specialisatie Autisme - werkwijze Systeemgericht:
Daar waar hulp nodig is, wordt hulp geboden. ZINTRI is gespecialiseerd in Autisme en werkt op een Systeemgerichte wijze.

ZINTRI is Breed georiënteerd in de doelgroep: zorg van 5 jaar tot 65 jaar, meerdere Intelligentieniveau's (enige uitsluiting is IQ < 75). Binnen de doelgroep Autisme wordt er zorg geboden aan Jong en Oud, Individueel en Systeemgericht, van Cognitieve beperking tot Hoogbegaafd. Hierin onderscheidt ZINTRI zich ten opzichtte van andere aanbieders.

Middels Ambulante Begeleiding werken aan problemen en uitdagingen op alle leefgebieden:

  • Praktisch functioneren: plannen en organiseren -  structureren - persoonlijke verzorging - overzicht behouden - dagrimte en dagstructuur - ordenen - prioriteiten stellen - zelfstandigheid en zelfredzaamheid
  • Sociaal functioneren: contacten aangaan en onderhouden - sociale vaardigheden en interactie -  inlevingsvermogen
  • Psychisch functioneren: omgaan met de diagnose in het dagelijks leven - oorzaak-gevolg - inzicht in eigen aandeel  - eigenwaarde-zelfvertrouwen - spanningsopbouw - zingeving
  • Ouder-Kind: netwerkgesprekken - draagkracht en draaglast -  omgang met de diagnose in de praktijk

Binnen Ambulante Begeleiding bestaan verschillende vormen van Zorg, om u optimaal te kunnen ondersteunen. ZINTRI onderscheidt zich door de inzet van Hooggekwalificeerd Personeel zodat ook Complexe zorgvragen bij ons op hun plek zijn. Voor Kind, Jongere, Volwassene en Gezin.

Door middel van gesprekken, interventies, meerdere methoden en middelen, multidisciplinair werken oefeningen krijgt u zicht op uw eigen kwaliteiten en talenten en de (on)mogelijkheden die hieruit voortvloeien. U leert kansen grijpen en de moeilijkheden en problemen waar u tegenaan loopt accepteren en hiermee leert u anders omgaan. Langzaam maar zeker komt het vertrouwen in uzelf en de toekomst terug. Toewerken naar Eigen Kracht als Individu, en als Gezin.

 

Ontwerp: Bakvorm   |   Ontwikkeling: Ediso